SharePoint – Poslovna platforma za upravljanje sadržajem

Projektovanje i razvoj SharePoint rešenja koji obezbeđuju automatizaciju poslovnih procesa

Šta je SharePoint?

SharePoint nije softver, već platforma na kojoj se pokreću razni programi. To je skup web tehnologija široke namene koji se koriste za upravljanje dokumentima i ostalim sadržajima u kompanijama. SharePoint je back-end sistem koji povezuje PC i mobilne uređaje u poslovnom okruženju, omogućavajući zaposlenima da komuniciraju i sarađuju na efikasan i jednostavan način.

SharePoint je web zasnovana kolaborativna platforma koja se integriše sa Microsoft Office-om. Povećava produktivnost, smanjuje vreme provedeno u potrazi za relevantnim informacijama i poboljšava komunikaciju između timova. Primarno je dizajniran kao storidž i menadžment sistem, ali je zbog svoje velike konfigurabilnosti postao popularan i za druge poslove u organizacijama. Zahvaljujući fleksibilnosti, SharePoint je postao jedna od osnovnih poslovnih platformi za izradu intranet portala i web sajtova, čuvanje, organizovanje i deljenje dokumenata i informacija, pretragu podataka i poslovnu inteligenciju, kao i za pristup informacijama sa različitih uređaja… SharePoint upotrebljava više od 200 miliona korisnika u nekoliko stotina hiljada kompanija širom sveta.

Sistemska rešenja i usluge po meri klijenata

Pomenute informacije su glavni razlozi zašto je DataGrid odabrao baš SharePoint kao razvojnu platformu. Naši stručnjaci se godinama bave projektovanjem i razvojem SharePoint rešenja za velike kompanije u zemlji i inostranstvu. Iza sebe imamo brojne uspešne SharePoint telco projekte, projekte za inostrane i domaće banke, kao i za druge velike poslovne sisteme.

Naše angažovanje u SharePoint oblasti obezbeđuje automatizaciju poslovnih procesa. Za vaše potrebe možemo da razvijemo potpuno nova specijalizovana SharePoint rešenja, da integrišemo SharePoint sa vašim postojećim poslovnim aplikacijama, ali i da vam pružimo konsultantske usluge.

Možemo da vam ponudimo kompletna rešenja iz sledećih oblasti:

  • Razvoj SharePoint platforme sa funkcionalnostima prilagođenim vašim potrebama
  • SharePoint zasnovana Intranet i Internet rešenja prema zadatim specifikacijama
  • Izradu kompletnih CMS rešenja zasnovanih na SharePoint platformi u skladu za vašim realnim potrebama

Kontaktirajte nas na office@datagrid.rs, a mi ćemo sagledati vaše poslovne potrebe i ponuditi vam model saradnje koji će na optimalan način odgovoriti vašim potrebama.