Cloud'n'Car platforma

Sve na jednom mestu za vlasnike auto servisa i centara.

Cloud'n'Car je poslovna platforma namenjena vođenju poslovanja iz oblasti auto industrije. To je inovativan sistem koji smo razvili „od nule“ prateći zahteve tržišta. Njegove glavne karakteristike su olakšanje i ubrzavanje poslovanja, povećanje produktivnosti, povezivanje vlasnika automobila sa kompanijama u auto industriji, a sve u cilju uštede novca i vremena i poboljšanja usluge

Automatizacijom poslovnih procesa skraćuje vreme za obavljanje važnih poslova, a sve podatke obezbeđuje onog trenutka kada su potrebni, bez čekanja i bez dodatnog angažovanja. U želji da se isprate najnoviji tehnološki trendovi, Cloud & Car se bazira isključivo na cloud-u. Time je klijentima omogućen online pristup, bilo kada, sa bilo kog uređaja i platforme, kao i sa bilo koje lokacije. A s obzirom da se na klijentskim uređajima ništa ne instalira, sva unapređenja implementirana na serverskoj strani istog trenutka i potpuno automatski postaju dostupna svim korisnicima platforme.

Pristup Cloud & Car platformi obezbeđen je preko web sajta koji predstavlja posrednika između korisnika i naprednog IT sistema koji ga pokreće. Time su korisnici oslobođeni instaliranja aplikacija na svojim uređajima. A u zavisnosti od kredencijala unetih prilikom prijavljivanja, dozvoljava im se pristup do tačno definisanih delova sistema.

Za više detalja posetite Cloud'n'Car sajt