Cloud'n'Car platforma

All at one place for car service management

Cloud'n'Car je poslovna platforma namenjena vođenju poslovanja iz oblasti auto industrije. To je inovativan sistem koji smo razvili „od nule“ prateći zahteve tržišta. Njegove glavne karakteristike su olakšanje i ubrzavanje poslovanja, povećanje produktivnosti, povezivanje vlasnika automobila sa kompanijama u auto industriji, a sve u cilju uštede novca i vremena i poboljšanja usluge

Automatizacijom poslovnih procesa skraćuje vreme za obavljanje važnih poslova, a sve podatke obezbeđuje onog trenutka kada su potrebni, bez čekanja i bez dodatnog angažovanja. U želji da se isprate najnoviji tehnološki trendovi, Cloud & Car se bazira isključivo na cloud-u. Time je klijentima omogućen online pristup, bilo kada, sa bilo kog uređaja i platforme, kao i sa bilo koje lokacije. A s obzirom da se na klijentskim uređajima ništa ne instalira, sva unapređenja implementirana na serverskoj strani istog trenutka i potpuno automatski postaju dostupna svim korisnicima platforme.

Pristup Cloud & Car platformi obezbeđen je preko web sajta koji predstavlja posrednika između korisnika i naprednog IT sistema koji ga pokreće. Time su korisnici oslobođeni instaliranja aplikacija na svojim uređajima. A u zavisnosti od kredencijala unetih prilikom prijavljivanja, dozvoljava im se pristup do tačno definisanih delova sistema.